פורטל בנייה ונדל

האם השקעה בקרקעות חקלאיות היא מציאה או אבידה?