פורטל בנייה ונדל

מהן האפשרויות השונות לאיטום הגג?